Odczyty

Poniższe wykresy przedstawiają odczyty poziomu dźwięku zebrane przez stacje monitorujące. Pomiary są rejestrowane w regularnych odstępach czasu w ciągu dnia. Możesz wybrać zakres dat, aby sprawdzić, jak trendy poziomu dźwięku zmieniają się w czasie